Basında Biz

Taraf gazetesi

 

Dün gerçekleştirilen toplantıda kadınlar adına açılış konuşmasını yapan Sosyal Dönüşüm Vakfı girişimi sözcüsü Gamze Akkuş İlgezdi, “Nefsine hâkim olamadığı için kadınları örtünmeye zorlayan, kadına sesli gülmeyi yasaklayan, mahallelerimize namus bekçileri diken, kadını eve kapatmaya çalışan zihniyet ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çöktü” dedi. Büyük bir gücün ülkeyi ortaçağ karanlığına doğru çektiğini belirten İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolun sonu, önce biz kadınlar, sonra tüm toplum için büyük bir karanlık.” İlgezdi ayrıca toplumdaki erkek-egemen anlayışına da tepki gösterdi.

MAKBUL OLAN VEYA OLMAYAN KADINLAR…

Kadın Partisi Kurucu MYK üyesi Fatma Aytaç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın feministlerle ilgili “Senin bizim dinimiz ve medeniyetimizle ilgin yok ki” söylemine değindi. Bir ülkedeki şiddet artışının siyasi söylemlerde doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Aytaç, “Kadınları ayrıştırmak, dinsiz feministler diye yaftalamak kadını ayrıştıran bir söylemdir. Onlara göre toplumda makbul kadın ve makbul olmayan kadınlar var. Gözlerinde biz feministler makbul olmayan kadınlarız” dedi. Erkek şiddetine her kadının maruz kalabileceğini belirten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Aytaç’a ek olarak, “Cinayetlerin birinci dereceden sorumlusu siyasi iktidardır. Bu toplumun erkeklerine, devletin tüm kurumlarına göre annenin diz kapağından tahrik olunması normal. Şimdi Özgecan’ın arkasından döktükleri gözyaşlarına inanmamızı bekliyorlar” diye konuştu.

ANTROPOZLU ERKEK DEVLETİNDEN KURTULALIM

Toplantıda söz alan KADER eski başkanı Çiğdem Aydın da kadına yönelik şiddetin son dönemlerdeki artışına ve Özgecan Aslan cinayetine toplumun verdiği tepkiye dikkat çekerek, “AKP Hükümeti andropoza girdi ve ben bu andrapozlu koca ve erkek devletinden kurtulup kadına eşitlikçi bakış açısıyla yaklaşan partileri desteklemeliyiz” dedi.

MİRAY TAMER/ ERGÜL TOSUN

Kadınlardan Erdoğan’a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen İkinci Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Tayyip Erdoğan’ın hedefinde feministler de vardı. Erdoğan, muhtarlara yaptığı konuşmada “Ben kalkıp; kadının, Allah’ın erkeklere bir emaneti olduğunu söylüyorum. Bu feministler filan var ya… ‘Ne demek’ diyor ‘Kadın emanetmiş, bu hakarettir’ diyor. Ya senin bizim dinimizle, medeniyetimizle ilgin yok ki. Biz sevgililer sevgilisinin hitabına bakıyoruz. ‘Allah’ın bir emanetidir. O emanete sahip çıkın’ diyor. Ve onu incitmeyin diyor. Aslında bunların her işi böyle. Buradan Özgecan’ımızın annesine babasına şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Özgecan Aslan cinayetinin toplumda yarattığı etki daha çok tazeyken, kadınları hedef göstermenin son derece tehlikeli bir tutum olduğunu düşünen kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdiler.

‘Bu nakış açısı şiddeti tetikliyor’

İHD MYK Üyesi Av. Eren Keskin:

“Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin hepsi politiktir. Sistemin kendisi erkek egemen, militer ve feodal değer yargılarıyla donatılmış durumda.Türkiye’de çocuklar bu değer yargılarıyla büyüyor. Ancak son dönemde Erdoğan’ın söylemleri erkek egemen kültürü arttırıcı nitelikte. Bugün Özgecan olayıyla birlikte tartıştığımız şiddet sadece bir kadının tecavüze maruz kalması değil, “kadın erkeğe emanettir” anlayışının sonucu. Kadınlar kimseye emanet değildir. Bu bakış açısı kadına yönelik şiddeti tetikleyen bir bakış açısı.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav:

“Erdoğan artık sussun. Yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin sebebi bu türden siyasi açıklamalar. Kadınları hedef haline getiren söylemler yüzünden Özgecan’ı kaybettik.”

Birleşmiş Milletler- Kadın birimi, küresel sivil toplum danışma grubu üyesi Selma Acuner:

Böyle bir dönemde kadınları hedef göstermek son derece tehlikeli bir tutum. Erdoğan, eleştirdiği feministlere de kulak vermeli. Onları dikkate almak söylemleri açısından da Erdoğan için çok faydalı olacaktır.

Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişim Sözcüsü Gamze Akkuş İlgezdi:

Önceki gece TBMM’de Sebahat Tuncel’in AKP’liler tarafından saldırıya uğraması şiddetin hayatımızın her alanında olduğunu gözler önüne seriyor. Özgecan için sahte gözyaşı döken bu yapının mecliste Sebahat Tuncel’i darp etmesi, söylemlerinde gerçekçi olmadıklarını bir kez daha bizlere hatırlattı.
MİRAY TAMER

 

Kadın Gözüyle Top Sözcü gazetesi

 

Erkek devlet antropoza girdi’

Şubat 20, 2015 |
Facebook Paylaş

Kadın örgütleri, “kadınların erkeğin mülkü olduğu” görüşünü toplumda yaygınlaştırmaya çalışan siyasi anlayış olduğunu, açıkladı.

Kadın örgütleri, her geçen gün artan kadın katliamlarının sorumluluğunu, “kadın erkek eşitliğini” reddeden, “kadınların erkeğin mülkü olduğu” görüşünü toplumda yaygınlaştırmaya çalışan siyasi anlayış olduğunu, açıkladı. Önceki gece TBMM’de Sebahat Tuncel’in AKP’liler tarafından saldırıya uğramasını da kınayan kadınlar “Kadına şiddeti teşvik eden bu zihniyete karşı mücadele etme kararını” tekrarladı.

Aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADER, Kadın Partisi, İzmir Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Grubu, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Eşit Yaşam Derneği ve Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi temsilcileri, yıllarını kadın mücadelesine vermiş olan kadın öğretim üyeleri ve aktivistler İstanbul’da bir araya geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun çağrısı ile Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, “Son yıllarda katliama dönüşen kadın cinayetleri başta olmak üzere kadın haklarına yönelik her türlü saldırı” ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada “Erkek devlet andropoza girdi. Bu andropozlu kocadan boşanacağız. Kadınları eşit yurttaş olarak gören bir topluma evrileceğiz” dendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan SDV Girişimi Sözcüsü Gamze Akkuş İlgezdi , “Nefsine hakim olamadığı için kadınları örtünmeye zorlayan, kadına sesli gülmeyi yasaklayan, mahallelerimize namus bekçileri diken, kadını eve kapatmaya çalışan zihniyet ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çöktü. Çökmeye de devam ediyor. Büyük bir güç, bizi ortaçağ karanlığına doğru çekerken, tüm kurumlarımızı, tüm kazanımlarımızı, tüm değerlerimizi aşındırıyor, törpülüyor ve yok ediyor. Bu yolun sonu, önce biz kadınlar, sonra tüm toplum için büyük bir karanlık” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:

“Tecavüze uğrayan kadını çocuğunu doğurmaya zorlayan siyasi anlayış sokakta şiddeti ve tecavüzü teşvik etmektedir. Bu cinayetlerin birinci dereceden sorumlusu siyasi iktidardır. Bu toplumun erkeklerine, devletin tüm kurumları, annenin diz kapağından tahrik olman normal, dokuz yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilirsin, tecavüz ettiğin kadın senin çocuğunu doğurmalı, mesajını veriyor. Şimdi Özgecan’ın arkasından döktükleri gözyaşlarına inanmamızı bekliyorlar” diye konuştu.

Eski KADER başkanı Çiğdem Aydın ise konuşmasında yaratılan şiddet ortamının sorumluluğunun siyasi iktidara ait olduğunu belirtti. Çiğdem Aydın “ Erkek devlet andropoza girdi, bu andropozlu kocadan boşanacağız” dedi. Toplantıya katılan kadınlar Aydın’ın sözlerini alkışlarla karşıladılar.

Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi İnci Beşpınar, “Toplumun yarısı olarak içine düşürüldüğümüz karamsarlıkla mücadele etmeye kararlıyız. Dini referanslar yerine, kazanılmış haklarımızı korumak, eşit bireyler olarak yaşamak, karar mekanizmalarında yer alabilmek için sokakta, isyanda olmaya kararlıyız” diye konuştu.

Devletih vatandaşlarının tüm temel haklarını korumak zorunda olduğunu hatırlatan İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu sözcüsü Şennur Genç, “Devlet her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeyi önlemek zorundadır”dedi.

kadına şiddet

 Haberler » Güncel » Kadına şiddette dehşete düşüren tablo (16 Şubat 2015 09:00)

Kadına şiddette dehşete düşüren tablo

Tür­ki­ye Ka­dın Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TKDF) ka­dın ci­na­yet­le­ri­ni mer­cek kırmızı ­tı­na kırmızı ­dı. TKDF, Acil Yar­dım Hat­tı'nı (0212 656 96 96) ara­yan 4 bin 302 ka­dın üze­rin­de araş­tır­ma yap­tı. Araş­tır­ma kor­kunç ger­çe­ği göz­ler önü­ne ser­di.

  

 

 

Kadına şiddette dehşete düşüren tablo
Özgecan Aslan’ın canice öldürülmesi kadın cinayetlerini bir daha gündeme getirdi. 1,5 ayda 29 kadın yaşamını kaybetti. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bir senede 4 bin 302 bayanın öldürülmemek için yardım niyetinde olduğunu dile getirdi.


Güllü, cinayetlerin % 70'inin bıçakla işlendiğini dile getirdi. Eşi ve­ya ya­kı­nı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­mekten korkanların ba­şın­da fi­zik­sel şid­det gö­ren­ler gel­di.Ka­dın­la­rın yüz­de 57,93’ü da­yak­tan kur­tul­mak is­te­di­ğini be­lirt­ti. Yüz­de 29,56’sı da tür ­sel şid­det­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı ve so­nu­nun ölüm ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.


1,5 AY­DA 29 KA­DIN


Araş­tır­ma­da dik­kat çe­ken di­ğer bir ay­rın­tı des­ bir alan­la­rın yaş gru­bu ol­du. 2 ila 70 yaş ara­sın­da­ki­ler bi­rey­le­rin yar­dım is­te­di­ği gö­rül­dü.
Kü­çük ço­cuk­la­rın du­ru­mu­nun bir ya­kı­nı ve­ya lahza ­ne­sin­ce bil­di­ril­di­ği­ni lahza ­la­tan TKDF Baş­ka­nı Ca­nan Gül­lü, ka­dın ci­na­yet­le­rin­de ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Gül­lü, “2014’te res­mi ve­ri­le­re gö­re 294 ka­dın öl­dü­rül­dü. Bu yı­lın 1,5 ayın­da ise 29 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Öl­dü­rül­me kor­ku­suy­la nihayet bir ay­da 267 ka­dın ara­dı. Bu sa­yı­nın da­ha çok fazla ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ru­z” de­di.


BI­ÇAK­LAR CAN AL­DI


Ci­na­ye­te kur­ban gi­den ka­dın­la­rın en faz­la ke­si­ci alet­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gül­lü, “Ö­len­le­rin yüz­de 70’i ke­si­le­rek ve­ya bı­çak dar­be­le­riy­le ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Yüz­de 30’u da kur­şun­la­ra kur­ban git­ti­” di­ye ko­nuş­tu.


SUÇ ANADOLU'YA YAYILDI


Suç ale­tiy­le mağ­dur­la­rın da or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Gül­lü, “Son 3 sene ­dır tür ­sel şid­det hat saf­ha­da.  Ko­lu, ba­ca­ğı kes­me­ler ve­ya yak­ma­lar. Ön­ce­den be­lir­li vilayet ­ler­de olan olay­lar ar­tık Temel ­do­lu­’ya ya­ sene ­mış du­rum­da­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Güllü, yet­ki­li­le­rin bi­r lahza ön­ce ha­re­ke­te geç­me­si­ni talep etti .


‘HEP TEĞET GEÇMİŞİM’


Ün­lü oyun­cu Be­ren Sa­ beygir , Öz­ge­can As­la­n’­ın hun­har­ca kat­le­di­li­şi­nin ar­dın­dan Twit­ter ve Ins­tag­ram he­sap­la­rın­da hisse ­la­şım­lar­da bu­lun­du.
Beren Saat “Ka­dın ol­mak güç , gü­zel bir kız ol­mak çok fazla güç ­dur ül­kem­de­…” vur­gu­su­nu ya­parak şu şekilde devam etti:


“Bugün o güzel yüze baktıkça neler geçiyor aklımdan: İlkokulda etek açmayı oyun yapan sınıf arkadaşlarımın hedefi olmak, okul eteğiyle eve yürürken yediğim onca söz , dershane dönüşü karanlıkta hızlanan adımlarım, göğsüme bastırdığım kitaplarım, taksilerin arkayı izlemek için ayarlanan aynaları, çıkma teklifini kabul etmediğim için canımı acıtan okul arkadaşlarım, hane telefonundan gercekleşen sapık konuşmalar.”


Sanatçının tüm dikkatleri üzerinde toplayan bir başka paylaşımı ise, bir televizyon kanalı gecesinde sarhoş bir kanal yöneticisinin fiziksel taciziyle yaşadığı münakaşa .  Saat, özetle şu şekilde söyledi : “Ka­dı­na, be­de­ni­ne, se­çim­le­ri­ne, hak­la­rı­na say­gı gös­ter­me­yen ka­fa­lar! Rağ­men çok fazla sans­lıy­mı­şım di­yo­rum ar­tık, hep te­ğet geç­mi­şim. Te­ca­vüz, bı­çak­lan­ma, ke­si­lip ba­vu­la tı­kış­tı­rıl­ma, oto­büs du­ra­ğı­na ko­ma­da bı­ra­kıl­ma, ya­kıl­ma ya­şa­ma­dım. İn­san­lık suç­la­rı­na göz yum­mak suç­tur!!! Bir gün he­sap so­ru­lur!!! Cin­si­yet ayır­mak­sı­nız her va­tan­da­şın ca­nı­nı, hak­la­rı­nı ko­ru­mak gö­re­vi­niz­dir!!! Di­le­rim nihayet gü­nü­nü hiç ha­tır­la­ma Öz­ge­can ha­yal­le­rin­le hu­zur için­de uyu.”


Sa­ beygir , Ins­tag­ra­m’­da ise “Oğ­lu­na ka­dın­la­ra say­gı ve sev­gi gös­ter­me­yi öğ­re­t” cüm­le­si­ni ta­kip­çi­le­riy­le hisse ­laş­tı.


TEPKİLER...


Bakan İslam'a kadınlardan reaksion 


Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Ay­şe­nur İs­lam, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.  İs­lam ba­sın men­sup­la­rı­na aleni ­la­ma ya­par­ken bir grup ka­dın ‘İ­dam is­ti­yo­ru­z’ di­ye ba­ğır­dı. İs­lam, ken­di­le­ri­ni dik­ka­te kırmızı ­ma­yınca ka­dın­lar ta­ra­fın­dan yu­ha­la­na­rak pro­tes­to edil­di.


Sahaya Özgecan tişörtleriyle çıktılar


Mer­sin İd­man­yur­du oyun­cu­la­rı, sa­ha­ya maç­tan ön­ce Öz­ge­can As­lan'ın fo­toğ­ra­fı­nın yer kırmızı ­dı­ğı ti­şört­ler­le çık­tı. Be­şik­taş-Bursa ma­çın­dan ön­ce de ta­raf­ta­lar 1 da­ki­ka su­sa­rak Öz­ge­ca­n’­ı lahza ­dı.


Türkiye yürüdü bayanlar gözaltında


Vah­şe­t tüm Tür­ki­ye­’yi ayağa kaldırdı. Yur­dun dört bir ya­nın­da top­la­nan yüz­ler­ce ki­şi, “Ka­dın ci­na­yet­le­ri­ne nihayet ", "Öz­ge­can As­lan is­ya­nı­mız" slo­ganlarıyla  yü­rü­dü. Tak­sim Mey­da­nı­’n­da, pan­kart açan 5 ka­dın gö­zal­tı­na alın­dı.


‘Gençlik merkezinin ismi Özgecan olacak’


Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, Kadın Kolları programında An­tal­ya­’da ye­ni açı­la­cak genç­lik mer­ke­zi­nin ismi ­nın ‘Öz­ge­can As­lan’ olacağını açıkladı. 


Kılıçdaroğlu'ndan aileye başsağlığı telefonu


Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ni kafa ­sağ­lı­ğı için te­le­fon­la ara­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, ca­nilerin en ağır ce­za­ya çarp­tı­rıl­ma­sını talep etti .


Erdoğan ve Albayrak’tan taziye ziyareti


Cum­hur­ kafa ­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kız­la­rı Er­do­ğan ve Al­bay­rak ile KA­DEM Baş­ka­nı Ay­dın Yıl­maz, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.


Mehmet Görmez: Melekler alemi de gözyaşlarına boğuldu 


Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, Twit­te­r’­da “Öz­ge­ca­n’­ın gad­dar bir kül­tür ta­ra­fın­dan üzüntü ­ma­sız­ca yok edil­me­si kar­şı­sın­da me­lek­ler ale­mi­nin de ağ­la­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” diye belirtti .


BUGÜN
 

Bugün Gazetesi

 

Kadına şiddette dehşete düşüren tablo

16 Şub 2015 08:55 Samanyolu Haber

TKDF, Acil Yar­dım Hat­tı'nı (0212 656 96 96) ara­yan 4 bin 302 ka­dın üze­rin­de araş­tır­ma yap­tı.

Özgecan Aslan’ın canice öldürülmesi kadın cinayetlerini tekrar gündeme getirdi. 1,5 ayda 29 kadın hayatını kaybetti. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bir yılda 4 bin 302 kadının öldürülmemek için yardım istediğini dile getirdi.
 
Güllü, cinayetlerin yüzde 70'inin bıçakla işlendiğini dile getirdi. Eşi ve­ya ya­kı­nı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­mekten korkanların ba­şın­da fi­zik­sel şid­det gö­ren­ler gel­di.
 
Ka­dın­la­rın yüz­de 57,93’ü da­yak­tan kur­tul­mak is­te­di­ğini be­lirt­ti. Yüz­de 29,56’sı da cin­sel şid­det­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı ve so­nu­nun ölüm ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
1,5 AY­DA 29 KA­DIN
 
Araş­tır­ma­da dik­kat çe­ken di­ğer bir ay­rın­tı des­tek alan­la­rın yaş gru­bu ol­du. 2 ila 70 yaş ara­sın­da­ki­ler bi­rey­le­rin yar­dım is­te­di­ği gö­rül­dü.
Kü­çük ço­cuk­la­rın du­ru­mu­nun bir ya­kı­nı ve­ya an­ne­sin­ce bil­di­ril­di­ği­ni an­la­tan TKDF Baş­ka­nı Ca­nan Gül­lü, ka­dın ci­na­yet­le­rin­de ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Gül­lü, “2014’te res­mi ve­ri­le­re gö­re 294 ka­dın öl­dü­rül­dü. Bu yı­lın 1,5 ayın­da ise 29 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Öl­dü­rül­me kor­ku­suy­la son bir ay­da 267 ka­dın ara­dı. Bu sa­yı­nın da­ha çok ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ru­z” de­di.
 
BI­ÇAK­LAR CAN AL­DI
 
Ci­na­ye­te kur­ban gi­den ka­dın­la­rın en faz­la ke­si­ci alet­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gül­lü, “Ö­len­le­rin yüz­de 70’i ke­si­le­rek ve­ya bı­çak dar­be­le­riy­le ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Yüz­de 30’u da kur­şun­la­ra kur­ban git­ti­” di­ye ko­nuş­tu.
 
SUÇ ANADOLU'YA YAYILDI
 
Suç ale­tiy­le mağ­dur­la­rın da or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Gül­lü, “Son 3 yıl­dır cin­sel şid­det hat saf­ha­da.  Ko­lu, ba­ca­ğı kes­me­ler ve­ya yak­ma­lar. Ön­ce­den be­lir­li il­ler­de olan olay­lar ar­tık Ana­do­lu­’ya ya­yıl­mış du­rum­da­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Güllü, yet­ki­li­le­rin bi­r an ön­ce ha­re­ke­te geç­me­si­ni istedi.
 
‘HEP TEĞET GEÇMİŞİM’
 
Ün­lü oyun­cu Be­ren Sa­at, Öz­ge­can As­la­n’­ın hun­har­ca kat­le­di­li­şi­nin ar­dın­dan Twit­ter ve Ins­tag­ram he­sap­la­rın­da pay­la­şım­lar­da bu­lun­du.
Beren Saat “Ka­dın ol­mak zor, gü­zel bir kız ol­mak çok zor­dur ül­kem­de­…” vur­gu­su­nu ya­parak şöyle devam etti:
 
“Bugün o güzel yüze baktıkça neler geçiyor aklımdan: İlkokulda etek açmayı oyun yapan sınıf arkadaşlarımın hedefi olmak, okul eteğiyle eve yürürken yediğim onca laf, dershane dönüşü karanlıkta hızlanan adımlarım, göğsüme bastırdığım kitaplarım, taksilerin arkayı izlemek için ayarlanan aynaları, çıkma teklifini kabul etmediğim için canımı acıtan okul arkadaşlarım, ev telefonundan yapılan sapık konuşmalar.”
 
Sanatçının dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise, bir televizyon kanalı gecesinde sarhoş bir kanal yöneticisinin fiziksel taciziyle yaşadığı tartışma.  Saat, özetle şöyle anlattı: “Ka­dı­na, be­de­ni­ne, se­çim­le­ri­ne, hak­la­rı­na say­gı gös­ter­me­yen ka­fa­lar! Rağ­men çok sans­lıy­mı­şım di­yo­rum ar­tık, hep te­ğet geç­mi­şim. Te­ca­vüz, bı­çak­lan­ma, ke­si­lip ba­vu­la tı­kış­tı­rıl­ma, oto­büs du­ra­ğı­na ko­ma­da bı­ra­kıl­ma, ya­kıl­ma ya­şa­ma­dım. İn­san­lık suç­la­rı­na göz yum­mak suç­tur!!! Bir gün he­sap so­ru­lur!!! Cin­si­yet ayır­mak­sı­nız her va­tan­da­şın ca­nı­nı, hak­la­rı­nı ko­ru­mak gö­re­vi­niz­dir!!! Di­le­rim son gü­nü­nü hiç ha­tır­la­ma Öz­ge­can ha­yal­le­rin­le hu­zur için­de uyu.”
 
Sa­at, Ins­tag­ra­m’­da ise “Oğ­lu­na ka­dın­la­ra say­gı ve sev­gi gös­ter­me­yi öğ­re­t” cüm­le­si­ni ta­kip­çi­le­riy­le pay­laş­tı.
 
TEPKİLER...
 
Bakan İslam'a kadınlardan tepki
 
Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Ay­şe­nur İs­lam, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.  İs­lam ba­sın men­sup­la­rı­na açık­la­ma ya­par­ken bir grup ka­dın ‘İ­dam is­ti­yo­ru­z’ di­ye ba­ğır­dı. İs­lam, ken­di­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­yınca ka­dın­lar ta­ra­fın­dan yu­ha­la­na­rak pro­tes­to edil­di.
 
Sahaya Özgecan tişörtleriyle çıktılar
 
Mer­sin İd­man­yur­du oyun­cu­la­rı, sa­ha­ya maç­tan ön­ce Öz­ge­can As­lan'ın fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı ti­şört­ler­le çık­tı. Be­şik­taş-Bursa ma­çın­dan ön­ce de ta­raf­ta­lar 1 da­ki­ka su­sa­rak Öz­ge­ca­n’­ı an­dı.
 
Türkiye yürüdü kadınlar gözaltında
 
Vah­şe­t tüm Tür­ki­ye­’yi ayağa kaldırdı. Yur­dun dört bir ya­nın­da top­la­nan yüz­ler­ce ki­şi, “Ka­dın ci­na­yet­le­ri­ne son", "Öz­ge­can As­lan is­ya­nı­mız" slo­ganlarıyla  yü­rü­dü. Tak­sim Mey­da­nı­’n­da, pan­kart açan 5 ka­dın gö­zal­tı­na alın­dı.
 
‘Gençlik merkezinin adı Özgecan olacak’
 
Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, Kadın Kolları programında An­tal­ya­’da ye­ni açı­la­cak genç­lik mer­ke­zi­nin adı­nın ‘Öz­ge­can As­lan’ olacağını açıkladı. 
 
Kılıçdaroğlu'ndan aileye başsağlığı telefonu
 
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ni baş­sağ­lı­ğı için te­le­fon­la ara­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, ca­nilerin en ağır ce­za­ya çarp­tı­rıl­ma­sını istedi.
 
Erdoğan ve Albayrak’tan taziye ziyareti
 
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kız­la­rı Er­do­ğan ve Al­bay­rak ile KA­DEM Baş­ka­nı Ay­dın Yıl­maz, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
 
Mehmet Görmez: Melekler alemi de ağladı
 
Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, Twit­te­r’­da “Öz­ge­ca­n’­ın gad­dar bir kül­tür ta­ra­fın­dan acı­ma­sız­ca yok edil­me­si kar­şı­sın­da me­lek­ler ale­mi­nin de ağ­la­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” dedi.
 
BUGÜN

kadın örgütleri birarada

 

Kadın örgütleri İstanbul'da bir araya geldi: Cinayetlerin sorumlusu siyasi iktidardır

Kadın derneklerinin toplantısında 'Son yıllarda katliama dönüşen kadın cinayetleri başta olmak üzere kadın haklarına yönelik her türlü saldırı' ele alındı

 

- A +

İstanbul’da bir araya gelen kadın örgütleri, her geçen gün artan kadın katliamlarının sorumluluğunu, “kadın erkek eşitliğini” reddeden, “kadınların erkeğin mülkü olduğu” görüşünü toplumda yaygınlaştırmaya çalışan siyasi anlayışa yükledi. Önceki gece TBMM’de Sebahat Tuncel’in AKP’liler tarafından saldırıya uğramasını da kınayan kadınlar “Kadına şiddeti teşvik eden bu zihniyete karşı mücadele etme kararını” tekrarladı.

Aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADER,  Kadın Partisi, İzmir Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Grubu, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği,  Kadın Haklarını Koruma Derneği, Eşit Yaşam Derneği ve Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi  temsilcileri, yıllarını kadın mücadelesine vermiş olan kadın öğretim üyeleri  ve aktivistler İstanbul’da bir araya geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun çağrısı ile Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, “Son yıllarda katliama dönüşen kadın cinayetleri başta olmak üzere kadın haklarına yönelik her türlü saldırı” ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada “Erkek devlet andropoza girdi. Bu andropozlu kocadan boşanacağız. Kadınları eşit yurttaş olarak gören bir topluma evrileceğiz”  dendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SDV Girişimi SözcüsüGamze Akkuş İlgezdi , “Nefsine hakim olamadığı için kadınları örtünmeye zorlayan, kadına sesli gülmeyi yasaklayan, mahallelerimize namus bekçileri diken, kadını eve kapatmaya çalışan zihniyet ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çöktü. Çökmeye de devam ediyor. Büyük bir güç, bizi ortaçağ karanlığına doğru çekerken, tüm kurumlarımızı, tüm kazanımlarımızı, tüm değerlerimizi aşındırıyor, törpülüyor ve yok ediyor. Bu yolun sonu, önce biz kadınlar, sonra tüm toplum için büyük bir karanlık” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:

“Tecavüze uğrayan kadını çocuğunu doğurmaya zorlayan siyasi anlayış sokakta şiddeti ve tecavüzü teşvik etmektedir. Bu cinayetlerin birinci dereceden sorumlusu siyasi iktidardır. Bu toplumun erkeklerine, devletin tüm kurumları, annenin diz kapağından tahrik olman normal, dokuz yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilirsin, tecavüz ettiğin kadın senin çocuğunu doğurmalı, mesajını veriyor. Şimdi Özgecan’ın arkasından döktükleri gözyaşlarına inanmamızı bekliyorlar” diye konuştu.

Eski KADER başkanı Çiğdem Aydın ise konuşmasında yaratılan şiddet ortamının sorumluluğunun siyasi iktidara ait olduğunu belirtti. Çiğdem Aydın “ Erkek devlet andropoza girdi, bu andropozlu kocadan boşanacağız” dedi. Toplantıya katılan kadınlar Aydın’ın sözlerini alkışlarla karşıladılar.

Talepler

Kadınlar taleplerini söyle sıraladılar:

“Cinsiyet eşitliğini temel alan yeni bir anayasa yapılmalı”

“Kadına yönelik şiddette indirim uygulamalarına son verilmeli”

“Kadını 2. sınıf vatandaş yapan bugünkü zihniyet mahkum edilmeli”

“Kadın erkek eşit değildir diyen anlayış mahkûm edilmeli”

“Siyasiler kadının nasıl güleceğine, nasıl giyineceğine, nasıl doğuracağına müdahale etmekten vazgeçmeli”

1976 Yılında Kurulan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun temel amacı "Kadının kalkınması yoluyla toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak"dır. Ve 43 yıldır bu temel amaçla çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim Bilgilerimiz

Küçükesat Akay Cad. 15/2 06660 Ankara - Türkiye

+90 (312) 417 26 04

[email protected]