Basında Biz

BASINDA BİZ

8 Mart 2014 Basın Duyurusu

 

 

 5 Mart 2014  tarihinde  TUİK 2013  istatistiklerle Kadın raporunu açıkladı.

 

TUİK:

İşgücüne katılımda kadınların oranı erkeklerin oranının üçte biridir

Üst düzey kadın yönetici oranı %9,3 oldu.

 

İşgücünde olmayan kadınların doğum sayısı daha fazladır. Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre 2011 yılında, işgücündeki kadınların %35,6’sı, işgücünde olmayan kadınların %52,8’i  3 ve daha fazla çocuk doğurmuştur.

 

TKDF:

2023 için Türkiye’nin kadın işgücüne katılım oranı hedefi %35 iken, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği’nin 2020 yılı kadın istihdam hedefi %75’tir. Neredeyse dört kadından sadece birinin istihdamda olduğunu dikkate almadan sadece üst yönetimde kadın temsili yetini artırmaya odaklanan çabaların etkileri sınırlı olacağına 

 

TUİK:

Türkiye nüfusunu 2013 yılında (76 667 864) %49,8’ini kadın nüfus (38 194 504) ve %50,2’sini erkek nüfus (38 473 360) oluşturdu. Kadın nüfus belli yaş gruplarına göre incelendiğinde, 

 

Kadın nüfusun 

%24’ünü 0-14 yaş grubu,

 %5’ini 15-17 yaş grubu, 

%11,3’ünü 18-24 yaş grubu,

 %31’ini 25-44 yaş grubu, %20’sini 45-64 yaş grubu, 

%7,9’unu 65-84 yaş grubu ve 

%0,8’ini ise 85 ve daha yukarı yaştaki nüfus oluşturmaktadır.

 

Eğitim düzeyleri düşük olan kadınlarda doğum sayısı fazladır.

 

TKDF:

Hükümetin nüfus politikası  çocuk sayısını  4’e çıkara dursun, Devlet hastanelerinde sayısal kod girişi nedeniyle tamamen yasak olan kürtaj kadınları  kocakarı yöntemlerine muhtaç bırakarak hayat kayıplarına yol açıyor  

 

TUİK:

Türkiye’de ebeveyn izni olmadan evlenmede yasal alt sınır kadınlarda ve erkeklerde 18 yaş, ebeveyn izni ve mahkeme kararıyla evlenmede yasal alt sınır ise kadınlarda ve erkeklerde 16 yaştır. Evlenmede yasal alt yaş sınırı ülkelere göre incelendiğinde; ebeveyn izni olmadan evlenmede en düşük yasal alt sınır kadınlarda ve erkeklerde 12 yaş ile Venezüela’da, en yüksek yasal alt sınır ise kadınlarda 21 yaş ile Bostvana, Mısır, erkeklerde ise 22 yaş ile Çin’de görülmektedir.

 

TKDF:

Erken evlilikler sorununun yol açtığı felaketleri tek yönlü olarak değil bireyin ruh ve beden sağlığı ve toplumun geleceği açısından yasal bir norma koyma gerekliliğini savunuyoruz. Bu nedenle de Federasyon olarak diğer bir yansıması olan Ensest sorununu dile getiriyoruz

Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer almaktadır

 

 

TUİK:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 iken, 2013 yılında bu oran %14,4'e yükselmiştir. Türkiye'de 2013 yılında kadın bakan sayısı 1 olup, kabine içindeki kadın bakan oranı olarak %4’e denk gelmektedir. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin %52,6 ile Norveç ve %52,2 ile İsveç olduğu görülmektedir.

 

 

TKDF:

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimleri için kesin listelere bilgi edinme kanunu olduğu halde ulaşılamadığından sizlere sayı veremiyoruz. Ancak basına yansıyan verilerden 2 büyükşehir için kadın aday olduğunu biliyoruz 81 il içinde 

 

TUİK verilerinin yanı sıra Dünya Ekonomi Forumu’nun 2013 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun verilerine göre “Türkiye kadınların işgücüne katılım oranında 136 ülke arasında 123 üncü sırada yer alıyor. Türkiye, aynı raporun iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 127, eğitimde 104, siyasi katılımda ise 103'üncü sırada, yani hemen her başlıkta listenin en sonlarında yer alıyor.

 

Yine 2014 yılı Ocak ayından bu yana öldürülen ,    erkek şiddetine  uğrayan kadın sayısını yazmayacağız. Çünkü şimdi bir yerlerde bir kadın daha öldürülüyordur ya da şiddete uğruyordur. 

 

Artık dur demeliyiz 

 

Hep birlikte kadın katliamına yok saymaya ötekileştiremeye, sosyal alandan koparmaya ve ikincilleştirmeye tacize, tecavüze, iş yaşamında mobinge ve cam tavan sendromuna , erken evliliğe  ve Enseste .

 

ARTIK DUR DEMELİYİZ HEP BİRLİKTE.

 

1976 Yılında Kurulan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun temel amacı "Kadının kalkınması yoluyla toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak"dır. Ve 43 yıldır bu temel amaçla çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim Bilgilerimiz

Küçükesat Akay Cad. 15/2 06660 Ankara - Türkiye

+90 (312) 417 26 04

[email protected]