Basında Biz

BASINDA BİZ

8 Mart 2014 Basın Duyurusu

 

 

 5 Mart 2014  tarihinde  TUİK 2013  istatistiklerle Kadın raporunu açıkladı.

 

TUİK:

İşgücüne katılımda kadınların oranı erkeklerin oranının üçte biridir

Üst düzey kadın yönetici oranı %9,3 oldu.

 

İşgücünde olmayan kadınların doğum sayısı daha fazladır. Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre 2011 yılında, işgücündeki kadınların %35,6’sı, işgücünde olmayan kadınların %52,8’i  3 ve daha fazla çocuk doğurmuştur.

 

TKDF:

2023 için Türkiye’nin kadın işgücüne katılım oranı hedefi %35 iken, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği’nin 2020 yılı kadın istihdam hedefi %75’tir. Neredeyse dört kadından sadece birinin istihdamda olduğunu dikkate almadan sadece üst yönetimde kadın temsili yetini artırmaya odaklanan çabaların etkileri sınırlı olacağına 

 

TUİK:

Türkiye nüfusunu 2013 yılında (76 667 864) %49,8’ini kadın nüfus (38 194 504) ve %50,2’sini erkek nüfus (38 473 360) oluşturdu. Kadın nüfus belli yaş gruplarına göre incelendiğinde, 

 

Kadın nüfusun 

%24’ünü 0-14 yaş grubu,

 %5’ini 15-17 yaş grubu, 

%11,3’ünü 18-24 yaş grubu,

 %31’ini 25-44 yaş grubu, %20’sini 45-64 yaş grubu, 

%7,9’unu 65-84 yaş grubu ve 

%0,8’ini ise 85 ve daha yukarı yaştaki nüfus oluşturmaktadır.

 

Eğitim düzeyleri düşük olan kadınlarda doğum sayısı fazladır.

 

TKDF:

Hükümetin nüfus politikası  çocuk sayısını  4’e çıkara dursun, Devlet hastanelerinde sayısal kod girişi nedeniyle tamamen yasak olan kürtaj kadınları  kocakarı yöntemlerine muhtaç bırakarak hayat kayıplarına yol açıyor  

 

TUİK:

Türkiye’de ebeveyn izni olmadan evlenmede yasal alt sınır kadınlarda ve erkeklerde 18 yaş, ebeveyn izni ve mahkeme kararıyla evlenmede yasal alt sınır ise kadınlarda ve erkeklerde 16 yaştır. Evlenmede yasal alt yaş sınırı ülkelere göre incelendiğinde; ebeveyn izni olmadan evlenmede en düşük yasal alt sınır kadınlarda ve erkeklerde 12 yaş ile Venezüela’da, en yüksek yasal alt sınır ise kadınlarda 21 yaş ile Bostvana, Mısır, erkeklerde ise 22 yaş ile Çin’de görülmektedir.

 

TKDF:

Erken evlilikler sorununun yol açtığı felaketleri tek yönlü olarak değil bireyin ruh ve beden sağlığı ve toplumun geleceği açısından yasal bir norma koyma gerekliliğini savunuyoruz. Bu nedenle de Federasyon olarak diğer bir yansıması olan Ensest sorununu dile getiriyoruz

Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer almaktadır

 

 

TUİK:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 iken, 2013 yılında bu oran %14,4'e yükselmiştir. Türkiye'de 2013 yılında kadın bakan sayısı 1 olup, kabine içindeki kadın bakan oranı olarak %4’e denk gelmektedir. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin %52,6 ile Norveç ve %52,2 ile İsveç olduğu görülmektedir.

 

 

TKDF:

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimleri için kesin listelere bilgi edinme kanunu olduğu halde ulaşılamadığından sizlere sayı veremiyoruz. Ancak basına yansıyan verilerden 2 büyükşehir için kadın aday olduğunu biliyoruz 81 il içinde 

 

TUİK verilerinin yanı sıra Dünya Ekonomi Forumu’nun 2013 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun verilerine göre “Türkiye kadınların işgücüne katılım oranında 136 ülke arasında 123 üncü sırada yer alıyor. Türkiye, aynı raporun iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 127, eğitimde 104, siyasi katılımda ise 103'üncü sırada, yani hemen her başlıkta listenin en sonlarında yer alıyor.

 

Yine 2014 yılı Ocak ayından bu yana öldürülen ,    erkek şiddetine  uğrayan kadın sayısını yazmayacağız. Çünkü şimdi bir yerlerde bir kadın daha öldürülüyordur ya da şiddete uğruyordur. 

 

Artık dur demeliyiz 

 

Hep birlikte kadın katliamına yok saymaya ötekileştiremeye, sosyal alandan koparmaya ve ikincilleştirmeye tacize, tecavüze, iş yaşamında mobinge ve cam tavan sendromuna , erken evliliğe  ve Enseste .

 

ARTIK DUR DEMELİYİZ HEP BİRLİKTE.

 

Şiddet mağduru kadın ve çocuklara ücretsiz hukuki destek

 

Ankara Barosu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından imzalan protokolle, şiddet, cinsel taciz ve istismar mağduru kadın ve çocuklara ücretsiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilecek- Federasyona başvuruda bulunan kadınlara, Ankara Ba

ANKARA (AA) - Ankara Barosu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğinde, şiddet, cinsel taciz ve istismar mağduru kadın ve çocuklara ücretsiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilecek.

Baro Başkanı Hakan Canduran ve TKDF Başkanı Canan Güllü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende iş birliği protokolünü imzaladı.

Canduran burada yaptığı açıklamada, protokolün, Ankara Barosu Başkanlığı tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesini ve Ankara Barosu Gelincik Projesi kapsamında ihtiyaç halinde avukat ataması yapılmasını kapsadığını ifade etti.

Protokolle iki kuruluşa bazı yükümlülükler yüklendiğini vurgulayan Canduran, "Temel amacımız, şiddete uğrayan kadın ve çocuklara Gelincik Merkezi ve TKDF aracılığıyla yardımcı olmaya çalışmaktır." dedi.

Protokol hükümleri uyarınca, talep olması halinde kadın ve çocuklara yönelik hukuki bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceklerini de anlatan Canduran, şunları kaydetti:

"Hukuki yardım merkezimizin avukatları yardımcı olacak. Bu arada, avukatlarımız tarafından mağdur olan kişilere yasal süreçlerin nasıl yürütüleceği anlatılacak.

Diğer yandan, karşılıklı olarak hukuki bir danışmanlık hattı açmayı düşünüyoruz. Bunu protokolle hayata geçireceğiz. Ayrıca, avukat arkadaşlarımızın hukuki süreçler içinde görevlendirilmesini de biz görev ve yükümlülük olarak üzerimize almış bulunuyoruz."

- "Şiddetin azalmasına imza koyuyoruz"

TKDF Başkanı Canan Güllü de 1976 yılından bu yana gönüllük esasına göre çalıştıklarını belirterek, 10 yıldır da Acil Yardım Hattı işletmeciliğini de yaptıklarını söyledi.

Bugün Ankara Barosu ile yürütülen çalışmaların resmiyet kazanmasından ötürü mutlu olduklarını dile getiren Güllü, "Bu çok önemli çünkü Türkiye'de 2016'da 261 kadın öldürüldüğü, 179 kadının tecavüze uğradığı ve 400'ün üzerinde, hatta 2017'de sadece bir yurtta 400 çocuğun taciz edildiği süreçte, mutlaka hukuki ve psikolojik desteğin sunulması gerekiyor. Acil Yardım Hattı ile Gelincik Merkezi ile bu işi zaten yapıyorduk ama şimdi ikisini birleştirerek Ankara bölgesinde bütün hukuki süreçlerde birlikte iş birliğimiz olacak." diye konuştu.

Güllü, federasyon olarak taksi ve dolmuşların camlarına yapıştırılması için etiketler basıldığını anlattı. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesinde ulaşılabilecek çözüm merkezi olacaklarını dile getiren Güllü, "Şiddetin azalmasına imza koyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Canduran ve Güllü, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu arasında yapılan protokolü imzaladı.

- İş birliğinin detayları

İş birliği protokolü kapsamında Ankara Barosuna bağlı Gelincik Merkezi aracılığıyla kadınlara, yasal hakları, hukuki süreçler, karşılaşılan engeller, çözümler gibi çeşitli konularda eğitim verilecek. Eğitim içeriği, Gelincik Merkezi tarafından, eğitim tarihleri ise tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecek.

Ankara Barosu Başkanlığınca, TKDF'nin yönlendirdiği kadın ve çocuklara hukuki danışmanlık hizmeti sunulacak. TKDF'na başvuran kadın ve çocukların hukuki işlem yapmak üzere avukata ihtiyaç duyması ve Ankara Barosunca belirlenen gerekli şartları taşımaları halinde Gelincik Merkezi'nden avukat görevlendirilecek.

TKDF'nin yükümlülükleri kapsamında da başvuran danışanların aleyhlerine açılmış davaları takip edebilmek, haklarını arayabilmek için yasal işlem başlatmak isteyenler ve ücretsiz avukat talebinde bulunanlar, Ankara Barosu Gelincik Merkezi'ne yönlendirilecek.

Federasyon çalışanları, başvuran kadın ve çocukları, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde ve Ankara Batı Adliyesinde bulunacağı gün ve saatler konusunda bilgilendirecek, danışmanlık hizmeti verilecek. Gün ile ilgili gerekli organizasyonları yaparak, bilgileri makul süre içerisinde Gelincik Merkezi tarafından görevlendirilmiş avukatlara iletecek.

Gelincik Merkezi'ne müracaat ederek yardım isteyen ve sığınma evinden çıktıktan sonra kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen kadın ve çocuklarla ilgili taleplerde yardımcı olacak.

AA

 

Kaynak: 

http://www.memleket.com.tr/siddet-magduru-kadin-ve-cocuklara-ucretsiz-hukuki-destek-1074013h.htm

https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-mart/siddet-magduru-kadin-ve-cocuklara-ucretsiz-hukuki-destek

TKDF Başkanı Canan Güllü;"Kadın milletvekillerini akla mantığa davet ediyoruz"

 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Meclis'teki Anayasa görüşmeleriyle oluşan gerginlikte kadın milletvekillerinin de yer almasına tepki gösterdi.


"TBMM kavga değil yasa yapma yeridir" diyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü "Utanıyoruz"başlıklı açıklamasında Meclisteki gerginliğe ilişkin tepki göstererek şunları söyledi;

"Kadın milletvekillerinin birbirine ağır fiziksel şiddet uyguladığı görüntüleri utanarak izledik. Bu görüntüler Türkiye'nin siyaseten intiharıdır. Demokrasi bazen var, bazen yok sayılacak bir pazarlık değildir. Oysa demokratikleşmeyi, barışı, laikliği, hakkı, hukuku, eşitlik ve özgürlükleri savunmaları için halk tarafından meclise gönderilen kadın milletvekilleri meclis çatısı altında şiddeti tekrar üretiyor, düşünce özgürlüğünü hiçe sayarak birbirinin düşüncesini duymaya dahi tahammül edemiyor.

Bu tahammülsüz otoritenin, önümüze demokratik bir Türkiye koyacağına inanmıyoruz. Meclis içerisinde yürütülmesi gereken demokrasi mücadelesini anlamlı kılmaktan uzak, düşünce ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alındığı, iktidarın büyük bir antidemokratik  tavırla kendi oyun alanına başka hiçbir kesimin müdahil olmasına izin vermediği bu anayasa tartışmalarının sürdürülme şeklinden utanıyoruz. Demokratik kazanımları tamamen yerle bir eden bu görüntüleri şiddetle kınıyor, kadın milletvekillerini akla, mantığa, vicdana ve sükunete davet ediyoruz.

 

Kaynak: http://www.istekadinlar.com/kadin-orgutleri/tkdf-baskani-canan-gullukadin-milletvekillerini-akla-mantiga-h1339.html

Escort Bayan trabzon escort hakkari escort kars escort mus escort

1976 Yılında Kurulan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun temel amacı "Kadının kalkınması yoluyla toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak"dır. Ve 43 yıldır bu temel amaçla çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim Bilgilerimiz

Küçükesat Akay Cad. 15/2 06660 Ankara - Türkiye

+90 (312) 417 26 04

[email protected]