Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir.

Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir.

Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir.

İstanbul sözleşmesi'nin tarafı olmak, kadına yönelik 

şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir.

Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları 

İstanbul Sözleşmesi' ni korumaya ve bağlı kalmaya

davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı,

öldürülmediği bir ülke için dayanışma içind emicadele 

etmek gerektirğine inanıyoruz. Medirevo ailesi olarak 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınna yönelik

şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklere

eşit hak ve özgürlüklere sahip olduüu bir dünya için

çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

 

MEDIREVO

www.medirevo.com.tr

Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir.

İstanbul sözleşmesi'nin tarafı olmak, kadına yönelik 

şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir.

Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları 

İstanbul Sözleşmesi' ni korumaya ve bağlı kalmaya

davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı,

öldürülmediği bir ülke için dayanışma içind emicadele 

etmek gerektirğine inanıyoruz. Medirevo ailesi olarak 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınna yönelik

şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklere

eşit hak ve özgürlüklere sahip olduüu bir dünya için

çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

 

MEDIREVO

www.medirevo.com.tr