YANINIZDAYIZ

YANINIZDAYIZ

Kadına yönelik şiddet, taciz ve istismar dur durak bilmiyor. Kadınlar özel ve kamusal alanda uğradıkları şiddet bir yana,
sosyal medya üzerinden de taciz ediliyor, hedef gösteriliyor, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor, tecavüzle ve öldürülmekle
tehdit ediliyor. Bugün Berna LAÇİN, Nevşin MENGÜ ve Canan KAFTANCIOĞLU sosyal medya trolleri tarafından
taciz edildi, hedef gösterildi, tecavüzle tehdit edildi. Bu en basit ifadeyle sadece ifade özgürlüğünün yok sayılması değil,
her çeşit muhalif sesin susturulması, benden olmayan herkesin baskıyla sindirilmesi ve kadınların sürekli can
güvenliklerinden endişe etmeleri demektir.
Troller eliyle kadınların can güvenliğine yönelik saldırıyı kınıyor, kadın düşmanlığı anlamına gelecek her türlü tutum ve
eylemi baştan reddediyoruz.
Bu ülkenin kadınları olarak ne özel alanda, ne kamusal alanda ne de sosyal medyada tehdit ve şantajlara boyun
eğmeyeceğimizi, dayanışmadan vazgeçmeyeceğizi, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere en temel haklarımızı garanti
altına alan uluslararası sözleşmelerin tartışmaya açılmasını kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz!
Lafı uzatmıyoruz: Berna Nevşin Canan,,Feyza ,Figen yanınızdayız, ağzından pislik akan sosyal medya trollerini hadlerini
bilmeye , Yargıyı yasalardan kaynaklanan haklarımız için gerekenleri yapmak üzere göreve çağırıyoruz.
Saygılarımla
Canan GÜLLÜ
TKDF Başkanı