Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

12.12.2020

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Çalışmaları Çalıştayı ve İmza Töreni Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından ilki 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Eşitlik Yerelde Başlar” çalıştay serisinin ikincisi 17-19 Kasım 2022 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Çalışmaları” olarak belirlenen çalıştaya TKDF Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyeler katıldı.

Çalıştay kapsamında TKDF tarafından 53 imzacı belediyeden katılımcılara “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) C190 İş Yerinde Şiddet Ve Taciz Sözleşmesi ve 206 Sayılı Tavsiye Kararı eğitimi verilmekle birlikte belediyelerin “İyi Uygulama Örnekleri” incelendi.

Çalıştay Kapsamındaki Sonuç Önerileri:

1. TKDF ve belediyelerin işbirliği, esas olarak toplumsal cinsiyet eşitliği
yaklaşımının yerelde kurumsallaştırılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yatay örgütlenmenin arttırılması,

2. İstanbul Sözleşmesi’nin 81 maddesinin Türkiye’nin imza çektiği günden itibaren “Eşitlik Yerelde Başlar” ifadesi üzerinden İstanbul Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinin yerel yönetimlerce uygulandığı sürdürülebilir çalışmaların hızlandırılması,

3. Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını sahada uygulayabilmek için tüm birim ve kadrolarında bu kavramı içselleştirmeleri,

4. ILO 190 sayılı Sözleşme gerekliliklerinin belediyeler tarafından hem kendi bünyelerinde hem de yaptıkları iş sözleşmelerinde uygulanması,

5. Belediyelerin özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi esas alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planıoluşturması ve/veya mevcut planların kurumsallaşması, eşitlik politikalarının sürdürülebilir olması için çalışmaların hızlandırılması,

6. Kadınların yerel yönetimlerde yetersiz temsilinden hareketle 2024 yerel seçimlerinde yerel yönetimlerde kadın katılımını artırmak için çalışmaların TKDF öncülüğünde başlatılması,

7. Cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin en temel noktalarından birisi kadının ekonomik olarak güçlenmesi olduğundan hareketle daha fazla kadının istihdamda yer almasını sağlamak amacıyla imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştirilmekte olup bu çalışmaların artarak devam etmesi önemlidir. İş gücüne katılım ve belediye hizmetlerine erişimde dijital mecra ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda, belediyelerin kadınlara e-ticaret, dijitalleşme ve iletişim kursları düzenleyerek TKDF-özel sektör iş birliğinde kadınların istihdama katılımlarının sağlanması,

8. İmzacı belediyelerin hane içi eşit bakım yükünü esas alan eğitim materyalleri hazırlaması ve sundukları hizmetlerin bu paralelde yürütülmesi,

9. İmzacı belediyelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitimlerin düzenli şekilde çalışanlara sunulması,

kararı alınmıştır.

Sonuç Bildirgesi'nin tamamını okumak için tıklayınız.