2022 KASIM 3. HAFTA KAMUOYU BİLDİRİSİ YAYINLANDI

23 November 2022

2022 KASIM 3. HAFTA KAMUOYU BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Cinsiyet eşitliğini sağlamakla yükümlü kamu kurumlarının  halen bakış açısı, strateji ve eylem planlarının, eşitlik hedefi normuna çok uzak oldukları görülmektedir. Esasen bu durum yasaların uygulanmasını da güçleştiren temel bir sorun olarak belirmektedir. Bu anlamda Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı, kadın ve erkek nüfusu arasındaki cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre ,Türkiye’nin 156 ülke arasında 133. sırada olması vahim bir sonuçtur.

Merkezi yönetimin toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinden uzaklaşması sonucu, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerce eşitlik mekanizması çerçevesinde sunulan hizmetler önem kazanmaktadır. Büyükşehir Belediyelerinin öncü olduğu Yerel Eşitlik Eylem Planları hayata geçirilmekte, eşitlik mekanizmaları yerelden başlayarak yaygınlaştırılmaktadır. Böylece çalışma yaşamında ve  karar mekanizmalarında kadınların erkeklere göre daha az yer alması ve kadınların  ekonomik kaynaklara yeterince erişememeleri gibi eşitliğin önündeki en önemli engellerin aşılması için kollektif bir güç oluşmaktadır.

Cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin en temel noktalarından birisi, kadının ekonomik olarak güçlenmesi ,kadınların istihdamda daha fazla yer alması, işgücüne katılımdır. Özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi esas alan Eylem Planları oluşturulması, mevcut planların kurumsallaşması ve sahada sürdürülebilir olması için tüm birim ve kadrolarca içselleştirilmesi gerekmektedir.  

İstanbul Sözleşmesi’nin de kapsamında yer alan sığınma evleri;  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a maddesinde yer almaktadır ve bu madde uyarınca Büyükşehir Belediyeleri ve nüfusu 100.000 kişiyi aşan belediyelerin sığınma evi açması zorunlu ve hayatidir.  ILO’nun C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi çerçevesinde, belediyeler ve tüm kurumlarca  İşyeri Politika Belgelerinin kabul edilerek hayata geçirilmesi eşitlik yolundaki adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bildirinin

Click to read more

Other News

11 December 2020

Pakistan mahkemesi, bekaret testinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da Yüksek Mahkeme cinsel saldırı mağdurlarına yapılan bekaret testlerinin 'yasadışı ve Anayasa'ya aykırı' olduğuna karar verdi.

Detail
17 December 2020

Halkın susması isteniyor

AKP’nin torba yasaya koyduğu teklifin geri çekilmesini isteyen avukat Sedat Durna, anayasal haklara dikkat çekti. Canan Güllü ihbarla derneklere kayyım atanabileceğini belirtti. Hilal Esmer, Yoksulluk, şiddet konuşulmasın isteniyor dedi.

Detail
02 November 2012

Kadınlardan STÖ tasarısına tepki: İstediklerini yapamayacaklar

Dernek ve vakıflara kayyım atamasını kolaylaştıran kanun teklifini “örgütlenme ve ifade özgürlüğüne saldırı” olarak değerlendiren kadınlar, “Bu yasayla yapmak istediklerini yapamayacaklar çünkü kadınlar artık susmuyorlar, susmayacaklar” dedi.

Detail