News

28 November 2022

Kadınlardan Sığınak için Son Uyarı: Yargıya Taşıyacağız

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, belediyelerin kadın sığınaklarının açılması ile ilgili yasal zorunluluğu yerine getirmeleri için uyarıda bulundu. Güllü, mart ayına kadar ilerleme olmadığı takdirde konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Detail
28 November 2022

Türkiye’de ILO Sözleşmesi Mücadelesi: Bir Ucu İşsizlik Bir Ucu Taciz

Kadın örgütleri ve sendikalar, ILO’nun şiddet ve tacize karşı sözleşmesinin uygulanması çağrısını yinelerken, buna dair politika belgesinin işyerlerinde yayınlanması için kurumlarla işbirliği yapıyor.

Detail
28 November 2022

TKDF, Kadına Yönelik Şiddetin Veri Analizini Yayımladı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2022'de elde ettiği verilerle kadına yönelik şiddetin analizini çıkardı.

Detail
28 November 2022

Fransa'da Kürtaj Anayasal Koruma Altına Alındı

Fransa‘da sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinin Meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı, dün yapılan oylamada kabul edildi.

Detail
24 November 2022

2021 - 2022 Kadın Cinayetleri Veri Analizi ve Karşılaştırması

Bu 25 Kasım'da Federasyon olarak kim nerede kim tarafından hangi silahla hangi ilde öldürülmüştür onu araştıralım istedik. 2021-2022 yıllarında. araştırmamızın temel dayanağı gazetelere, internet medyasına düşen haberler teşkil etmektedir.

Detail
23 November 2022

2022 KASIM 3. HAFTA KAMUOYU BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Cinsiyet eşitliğini sağlamakla yükümlü kamu kurumlarının halen bakış açısı, strateji ve eylem planlarının, eşitlik hedefi normuna çok uzak oldukları görülmektedir. Esasen bu durum yasaların uygulanmasını da güçleştiren temel bir sorun olarak belirmektedir. Bu anlamda Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı, kadın ve erkek nüfusu arasındaki cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre ,Türkiye’nin 156 ülke arasında 133. sırada olması vahim bir sonuçtur.

Detail