Milli Eğitim Bakanlığı’nın Dikkatine

19 سپتامبر 2023

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Dikkatine

KAMUOYUNUNUN BİLGİSİNE 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Dikkatine

 

8 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayılı Resmi gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 22. Maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 41. maddesinin 2.fıkrasının a bendi şu şekilde düzenlenmiştir:
 
(2) Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine; 
a) Bu Yönetmeliğin 23. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler. 
 
Değişiklikle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 2. fıkrasının g bendinde nakil ve geçiş yapabilecek öğrenciler olarak; 
1) Anne veya babası ölen, 
2) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen,  
3) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305. maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,
4) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,   
5) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan, 
6) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 56., mülga 45. ve 64. maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, 
7) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,  
8) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ila 105. maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,
9) Milli sporcu,  
10) Tutuklu ve hükümlü öğrenciler sayılmıştır.
 
Bu bent ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 sayılı  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un koruma ve tedbirleri altındaki çocukların, TCK’de düzenlenen cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların, evlat edinilen veya koruyucu aile yanında olan çocukların ve sayılan diğer çocukların, nakil sırasında ve sonrasında dosya, isim, adres gibi bilgilerinin ifşa olması, çocukların bu sebeplerle hedef haline gelmesi gibi tehlikeli ve ikincil mağduriyet yaratacak sonuçların olması mümkündür. 
 
 Bu sebeple çocukların üstün yararının korunması için ilgili yönetmelik maddesine (m.41) “Nakil sebebine ilişkin bilgi, belge ve kayıtların gizli tutulacağına, gizlilik ilkesine aykırı hareket eden ilgililerin TCK’nin ilgili maddeleri gereğince soruşturulup cezalandırılacağına” ilişkin bir ibarenin eklenmesi uygun olacaktır.
 
 
Saygılarımızla 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

برای مطالعه کامل کلیک کنید

دیگر اخبار

11 دسامبر 2020

Pakistan mahkemesi, bekaret testinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da Yüksek Mahkeme cinsel saldırı mağdurlarına yapılan bekaret testlerinin 'yasadışı ve Anayasa'ya aykırı' olduğuna karar verdi.

جزئیات
17 دسامبر 2020

Halkın susması isteniyor

AKP’nin torba yasaya koyduğu teklifin geri çekilmesini isteyen avukat Sedat Durna, anayasal haklara dikkat çekti. Canan Güllü ihbarla derneklere kayyım atanabileceğini belirtti. Hilal Esmer, Yoksulluk, şiddet konuşulmasın isteniyor dedi.

جزئیات
02 نوامبر 2012

Kadınlardan STÖ tasarısına tepki: İstediklerini yapamayacaklar

Dernek ve vakıflara kayyım atamasını kolaylaştıran kanun teklifini “örgütlenme ve ifade özgürlüğüne saldırı” olarak değerlendiren kadınlar, “Bu yasayla yapmak istediklerini yapamayacaklar çünkü kadınlar artık susmuyorlar, susmayacaklar” dedi.

جزئیات