Laik, Bilimsel Eğitimden Vazgeçmiyoruz

12.12.2020

Laik, Bilimsel Eğitimden Vazgeçmiyoruz

Milli Eğitim Bakanı’nın, okullardaki eğitim programlarının tarikatlarla yapılan protokollerle şekillendirildiğine ve bu uygulamanın devam ettirileceğine dair itiraf niteliğindeki açıklaması esef verici ve bir o kadar da ürkütücüdür.

MEB ile dini Vakıf ve cemaatler arasında yapılan protokollerle; okullarımızda evrensel ilkeler temelinde verilmeye çalışılan “değerler eğitimi” yerine, din temelli “manevi değerler eğitimi” nin konulması amaçlanmakta, dinselleşme çabaları eğitimin bütün kademelerine yansıtılmak istenmekte, belirli bir inanç sisteminin temsilcileri tarafından laik eğitim sistemi çökertilip, doğmalara dayalı eğitime geçiş hedeflenmektedir.

MEB tarafından müspet ilimin temel ilkelerinden uzaklaşılarak, eğitim programlarının dini esaslar çerçevesinde biçimlendirilmesi yolunda atılan adımların sonuncusu olan ve MEB nın ısrarla sürdürüleceğini ifade ettiği protokollerin uygulamaya konulması, toplumun tüm katmanlarında gerilim yaratmış ve özellikle de öğrenciler ve veliler üzerinde oluşan psikolojik baskı onarılmaz bir kuşatmışlık duygusu oluşturmuştur.

Kamu gücünü kullananların dayatmaya çalıştıkları din eksenli yaşam biçimi, toplumun tolerans sınırlarını zorlamaya başlamış ve yükselen sesler adeta imdat çığlığına dönüşmüştür.

Laikliğin temel koşulu, herhangi bir gruba ya da mezhebe dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanınmaması, farklı inan. Ve dinlerdeki insanlar arasında eşitliğin sağlanmasıdır.

Laikliğin hayata geçirilmesi için devletin ve MEB başta olmak üzere, tüm devlet kurumlarının her türlü inanç sistemine ve farklılıklara eşit mesafede durması, eğitim sistemini dini kural ve referanslara göre değil, bilimsel gerçeklere ve toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlemesi gerekmektedir. MEB ile dini vakıflar ve cemaatler arasında yapılacak her türlü iş birliği ve imzalanacak protokoller, okullarımızda kamu otoritesi eliyle yeni bir dini yapılanmaya yol açacağı ve laik eğitim sistemimizde telafisi imkansız tahribata sebebiyet vereceği için, eğitimin tarikat yapılandırmalarının etkisinden kurtarılması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını talep ediyor ve laik eğitimin korunması için çabamızı sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. 20 Aralık 2023

 

Meral Güler

Genel Başkan

TÜKD, GMYK ve Şubeler Adına