Hakkımızda

Hakkımızda

1976 Yılında Kurulan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) temel amacı "Kadının kalkınması yoluyla toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Ve 43 yıldır bu temel amaçla çalışmalarına devam etmektedir.

Bünyesinde 10 bağımsız kadın örgütü barındıran TKDF, Türkiye’de 180 şubesi ve yurtdışında 9, ulusal düzeyde 7 temsilciliğiyle yerel, ulusal ve uluslararası alanda çok geniş bir ağa sahiptir. Feminist aktivizm, savunuculuk, araştırma, veri toplama ve bilgi üretimi, raporlama, eğitim, izleme ve ağ kurma gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanarak toplumsal cinsiyet eşitiliğinin hayata geçirilmesi ve güvence altına alınması için çalışır. TKDF, kadınların, kız çocuklarının ve LGBTQI bireylerin uğradığı şiddeti temel bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık olarak tanımlamakta ve çalışmalarını hak temelli bir perspektiften sürdürmektedir.

Federasyonumuzun üye derneklerinin tüm ülke sathına yayılmış şubelerinin yanı sıra ABD, Yunanistan, Japonya, Kanada, Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Fransa, Özbekistan, Afganistan, Kuzey Irak ve Ukrayna da temsilcileri bulunmaktadır.

Ulusal düzeyde Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Trakya Bölgesi'nin yanı sıra çok önemsediğimiz Diyarbakır, İzmir, Antalya, Ayvalık Balıkesir gibi il ve ilçelerinde de temsilcilerimiz görev yapmaktadır.