انجمن‌های عضو

انجمن‌های عضو

1- انجمن‌های اتحاد و همبستگی با معلمان روستا
آدرس دفتر مرکزی: استانبول، شیشلی، کوچه اسکندر اوغلو، اونور آپارتمان، 3/17.

تلفن: 05 59 247 0212 

آدرس الکترونیکی: [email protected]
2- دفتر مرکزی انجمن‌های شورای زنان ترک
آدرس: آنکارا، کوچوک ائسات، خیابان آکای، 2/15.

تلفن: 91 45 419 0312

http://tkkonseyi.blogspot.com/
3- انجمن‌های تحقیق و بررسی زندگی اجتماعی زنان
آدرس دفتر مرکزی: آنکارا، آشاغی آیرانجی، کوچه دده کورکوت، 2/4.

تلفن: 04 42 440 0312

آدرس الکترونیکی: [email protected]

[email protected]
5- انجمن‌های زنان دانشگاهی
آدرس دفتر مرکزی: استانبول، شیشلی، خیابان ائلماداغ، 1/12.

تلفن: 22 82 573 0212

وب: www.geocities.com/ankaratukd

آدرس الکترونیکی: [email protected]
6- انجمن‌های دفاع از حقوق زنان
آدرس دفتر مرکزی: استانبول، بی اوغلو، خیابان استقلال، مرکز تجاری حلب.

تلفن: 30 36 252 0212
7- انجمن زنان نقاش آنکارا
آدرس: آنکارا، آشاغی اووئچلر، کوچه 79.

تلفن: 83 16 472 0312

آدرس الکترونیکی: [email protected]
8- انجمن هنرمندان زن Femin & Art  (زن و هنر)
آدرس: ترابزون، اورتا حصار، محله جمهوریت، کوچه اوزون، بن بست تمل، 1/7.

تلفن/ فاکس: 16 16 322 0462

وب: www.feminart.org.tr

ادرس الکترونیکی:
[email protected]

9- انجمن سلامتی زنان آنکارا
آدرس: آنکارا، بالقات، کوچه 23، 2/4.

تلفن: 20 21 220 0312

فاکس: 87 65 287 0312

آدرس الکترونیکی: [email protected]
[email protected]
10- انجمن ساخت و ساز و زنان - İVKAD
آدرس: استانبول، کاراکوی، خیابان بانکالار، مرکز تجاری یئنی باحتیار، پلاک 73، طبقه 5.

رئیس انجمن: رابعه رعنا

آدرس الکترونیکی: [email protected]

http://www.ivkad.org/default.asp
11- انجمن دفاع از حقوق زنان
آدرس: استانبول، فاتح، آکسارای، بلوار کمال اتاتورک، یئنی کاپی یولو، آتا بئیحان، طبقه 5.

تلفن: 19 16 518 0212

آدرس الکترونیکی:
[email protected]
وب: www.kadinhaklarinikorumader.org
12- دفتر مرکزی انجمن زنان دانشگاه‌های ترکیه
آدرس: استانبول، تاکسیم، 80230، جاده ائلماداغ، 2/4.

تلفن: 24 80 231 0212  - 71 45 343 0212

رییس انجمن: پروفسور دکتر غایه ارباتور

آدرس الکترونیکی: [email protected]

وب: www.turd.org.tr