SSS

S.S.S.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı şiddetsiz bir dünya kurma hayaliyle çalışan bağımsız bir üst çatı kadın örgütüdür. Bünyesinde 10 bağımsız kadın örgütü barındıran TKDF, Türkiye’de 180 şubesi ve yurtdışında 9, ulusal düzeyde 7 temsilciliğiyle yerel, ulusal ve uluslararası alanda çok geniş bir ağa sahiptir. Feminist aktivizm, savunuculuk, araştırma, veri toplama ve bilgi üretimi, raporlama, eğitim, izleme ve ağ kurma gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanarak toplumsal cinsiyet eşitiliğinin hayata geçirilmesi ve güvence altına alınması için çalışır. TKDF, kadınların, kız çocuklarının ve LGBTQI bireylerin uğradığı şiddeti temel bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık olarak tanımlamakta ve çalışmalarını hak temelli bir perspektiften sürdürmektedir.

2003 yılında Hürriyet gazetesi tarafından “Aile İçi Şiddete Son” Kampanyası çerçevesinde kurulan hat, 2014 yılından günümüze Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadeleyi önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kadınlar istek, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şiddet konusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve hukukçular tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. Konunun takibi yapılarak kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesine yönelik önlemlerin alınmasına yönelik destekler verilir.

Acil yardım hattımızın 0212 656 96 96 -0 549 656 96 96 numaralı telefonunu arayan kişilere telefonun ucunda sosyal hizmetler ya da Psikolog cevap vermekte. İçinde bulundukları duruma göre tavır sergileyen arkadaşlarımız eğer vaka acil durum ise ikamet durumuna göre karakol ya da jandarma aranıp güvenlik kuvvetlerinin mağdura en erken şekilde ulaşmasını sağlıyor. Daha sonra duruma göre yapılması gereken işlemler bizim tarafımızdan kontrol sağlanarak takip ediliyor. Vaka hane dışından biri tarafından bildiriliyorsa yönlendirme olay anı ise kolluk gönderiliyor anlık değil ise olay anında aramaları adına iletişim sağlanıyor. Bireysel olarak arayan ve içinde bulunduğu durumu sorgularken haklarını öğrenmek adına arayanlara da bilgilendirme yapılmakta. İstismar vakalarında ASPB dışında özel Psikolog ve Psikiyatrist arkadaşlarımızla iyileştirme ayağını oluşturuyoruz.

Şiddet, bireye fiziksel, ekonomik, psikolojik ve/veya cinsel olarak zarar veren hareketlerin ve davranışların bütünüdür. Şiddet spesifik bir olaydır. Bir kere başlayınca arkası da gelir. Şiddete dur demek dayanışma ve kararlılıkla sağlanabilir.

Bireye psikolojik olarak zarar veren eylemlerdir. Psikolojik şiddet, örneğin bağırmak, hakaret etmek, aşağılamak, kişinin hareketlerini, başkalarıyla ilişkilerini, giyimini, yaşam tarzını denetlemek, sınırlamak, ve değersiz hissettirmek şeklinde olabilir

Fiziksel güç kullanımı sonucunda bireye fiziksel olarak zarar veren her türlü eylemdir. Fiziksel şiddet, örneğin itmek, yumruklamak, tokatlamak, eşya fırlatmak, boğmaya çalışmak, bireyin özgürlüğünü kısıtlamak, silah, bıçak ve başka herhangi bir alet veya obje ile saldırmak veya tehdit etmek, ve hatta bireyin tıbbi müdahaleye ulaşmasını engellemek şeklinde olabilir.

Ekonomik kaynakların birey üzerinde bir denetim ve kontrol mekanizması olarak kullanılması üzerine bireye ekonomik yönden zarar veren her türlü eylemdir. Ekonomik şiddet, örneğin mülke zarar vermek, bireyin çalışma hakkını ihlal etmek, eğitime ve nafaka hakkına erişimini kısıtlamak, bireyin kariyerinde yükselmesini sağlayacak durumları engellemek veya engellemeye çalışmak, evin giderlerini hiç karşılamamak veya yetersiz karşılamak şeklinde olabilir.

Bireyin cinsel özgürlüğünü ihlal eden her türlü eylemdir. Cinsel şiddet, örneğin kaba kuvvetle cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal baskı ile cinsel ilişkiye zorlamak, bireyi rahatsız eden ve istenmeyen cinsel yorumlarda ve hareketlerde bulunmak, bireyin ne zaman ve kaç çocuğa sahip olacağını dayatmak ve kontrol etmek, fuhuşa zorlamak şeklinde olabilir.

Israrlı takip (stalking), bireyin istemediği, onu huzursuz eden ve rahatsız olduğu, tekrarlayan bir dikkate maruz kalmasıdır. Israrlı takip örneğin, bireyi fiziksel olarak takip etmek, gözetlemek, bireyin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, tehdit etmek, kişi ile istenmeyen iletişim kurmak, düzenli olarak istenmeyen hediyeler vermek, bireyin internet ve sosyal medyayı nasıl kullandığını gözetlemek, birey ile ilgili olan veya ilgili olduğu iddia edilen bildirimleri veya materyalleri yayınlamak (fotoğraf, SMS, e-posta vb.), mülküne izinsiz girmek şeklinde olabilir.

Dijital şiddet, bireyi taciz etmek, küçük düşürmek, rahatsız etmek, korkutmak için sosyal ağlar ve internetin kullanılmasıdır. Dijital şiddet, bireye istenmeyen müstehcen fotoğraf ve/veya videolar göndermek, bireyin müstehcen fotoğraf ve/veya video göndermesi için baskı yapmak, sosyal medya parolalarını devamlı olarak istemek ve/veya çalmak, cep telefonunu kontrol etmek, kendi sosyal ağlarında bireyi aşağılayıcı içerikler paylaşmak şeklinde olabilir.

Flört şiddeti, flört dönemindeki romantik ilişkilerde bir partnerin kendi partnerine duygusal, fiziksel ve/veya cinsel şiddette bulunmasıdır. Flört şiddeti, kişinin partnerinin ona öfkelenmesi, vurması, bağırması, sürekli kıskanması, ısrarlı takip etmesi, aşağılaması, bireyin aile ve/veya arkadaşlarıyla iletişimini kısıtlaması, istemediği cinsel eylemlere maruz bırakması şeklinde olabilir.

Mobbing (bezdiri), işyerinde kişinin meslektaşları ve/veya amirleri tarafından devamlı olarak uygulanan dışlama, ayrımcılık, ve/veya tacizdir. Mobbing (bezdiri), sözlü ve/veya fiziksel saldırı, kişi hakkında söylentiler yaymak, önemli toplantı ve yazışmalardan habersiz bırakmak, bireyin ofis içi sosyalleşmesini engellemek, ve fikirlerini görmezden gelmek şeklinde olabilir.

Mansplaining, İngilizce man (erkek) ve explain (açıklama) sözcüklerinin sentezidir. Mansplaining, bir erkeğin herhangi bir konu ile ilgili bilgisi ve/veya birikimi olup olmaksızın bir kadına -kadının konu hakkındaki uzmanlığı ya da bilgisine bakmaksızın- o konuyu kadını küçümseyici, kendine aşırı özgüvenli ve konuyu tamamen basitleştirerek anlatması anlamına gelmektedir. “Ben sana ……’yı anlatmadım mı?”, “sen bilmezsin, doğrusunu anlatayım” “tatlım/canım o öyle değil” şeklinde cümlelerle sözünüz kesiliyorsa ya da konu ile ilgili açıklama istememişseniz ve/veya karşınızdaki erkek size açıklama isteyip istemediğinizi sormadan açıklamaya ya da yorum yapmaya girişmişse bu mansplaining oluyor.

Bir şiddet diğerini doğurur. Aynı anda birden fazla şiddet türüne maruzkalıyor olabilirsiniz. Geç olmadan şiddete dur demek sizin elinizde ve hep hatırlayın ki yasalar sizin yanınızdadır. Şiddete uğradıysanız ve/veya şiddete uğrayan birine yardım etmek istiyorsanız müracaat edeceğiniz kanallar şunlardır: • Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı (0212 656 96 96 ya da 0549 656 96 96) • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alo 183 Sosyal Destek Hattı • Polis İmdat 155 • Jandarma 156 • Kadın Destek Uygulaması (KADES) • Barolar • Kadın Sivil Toplum Örgütleri • Belediyelerin danışma merkezi hatları

Yardımınız şiddete uğrayan bireyin hayatında büyük fark yaratabilir. Birey yargılandığını ve/veya eleştirildiğini düşünürse uğradığı şiddeti anlatmaktan ve yardım istemekten çekinebilir. Buna karşın, sizin yardımınızla desteklendiğini ve cesaretlendirildiğini görürse daha güçlü hisseder ve kararlar alabilir. Çevrenizde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve/veya cinsel şiddete uğrayan biri varsa kolluk kuvvetlerinin yanı sıra federasyonumuzca yürütülen Acil Yardım Hattımızı arayarak bilgi edinebilir, gerekli desteği alabilirsiniz.

TC Anayasası Türk Ceza Kanunu 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)